Promulgation of Act

मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयस्थापना

सार्वजनिक स्वरुपको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनको लागि प्रतिनिध सभा एवं राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवीभण्डारीज्यूबाट २०७९

साल श्रावण १८ गते त्दनुसार अगस्त ३, २०२२ माप्रमाणिकरण भएपश्चात तत्काल लागु भएको छ ।विश्वस्तरीय शिक्षण तथा अनुसन्धानको माध्यमवाट नेपालको आर्थिक माविकास प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने यस विश्वविद्यालयकोद्दश्यउरहेको छ। यस विश्वविद्यालयलाई विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयको रुपमा विकास गर्न सघाउने हेतुले यसविश्वविद्यालयकोऐनले

लागि विशिष्ट शासकीय संरचनाको व्यवस्था गरेको विश्वविद्यालयकोछ। सर्वोच्च निकायको रुपमा संरक्षक समिति रहेको छ । नेपाल सरकारद्वारा गठित संरक्षक सिफारिस समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारबाट संरक्षक मितिस गठन हुने छ र संरक्षक समितिले विश्वविद्यालयको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने छ । अध्यक्ष नियुक्तिको लागि ६ महिना सम्म लाग्न सक्ने आँकलन गरिएको छ । माथि उल्लेख गरिए बमोजिमगठन भएकोसंरक्षक समितिको पहिलो वैठक नबसेम्म यस ऐन जारी भएपछि विघटन भएकोमदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिले विश्वविद्यालयको संरक्षक समितिको रुपमा काम गर्नेछर ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम गठन भएकोसंरक्षक समितिलेअन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्ष नियुक्ति नगरेसम्मका लागि विघटित समितिको अध्यक्षले विश्वविद्यालयको अध्यक्ष भई कार्यम्पादनस गर्ने छ ।

विश्वविद्यालयको चित्लाङ्गमा अवस्थित जग्गामा भौतिक सुविधा निर्माण भईरहेको छ । करीब १३०० वर्ग मिटरको वटादुईभवनको निर्माण सम्पन्न भई सकेको छ र करीब ३७०० वर्ग मिटरको अर्कोे भवन निर्माणधिन छ । अनुसन्धानको लागि खरिद गरिएका केही उपकरण जडानको क्रममा छ । हाल विकासको क्रममा रहेभौतिकका सुविधा विद्यावारिधि र स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन तर्फ लक्षित छ । हाल चित्लाङ्गमा जैविक कृषि लगायत अन्य क्षेत्रमा अनुसन्धान भई रहेको छ ।

विश्वविद्यालयको काभ्रेमा रहेको जग्गाको लागि गुरुयोजना तयारी सम्पन्न भएको छ ।

विश्वविद्यालयमा शैक्षिक कार्यक्रमहरु २०२३ साल देखि सञ्चालन गर्ने गरी तयारी भई राखेको छ । यस सम्बन्धमा ठोस निर्णय विधिवत विश्वविद्यालय संरक्षक समिति गठन भए पछि गरिने छ ।

Leave a Reply